Tuesday, December 27, 2016

Pembangunan Usahawan IKS

Melahir, membina dan memajukan usahawan IKS melalui Pengurusan Teknologi Perniagaan Bersepadu memerlukan usaha gigih berfokus. Kejayaan usahawan terletak pada kesepaduan Motivasi, Pengurusan Teknologi Perniagaan, Produktiviti dan Kualiti.
Melalui modul bersepadu, STORM-Strategik Tranformasi Minda Usahawan, dimana minda usahawan dibuka supaya menerimapakai sistem, peralatan dan proses berteknologi menjurus kepada produktiviti serta kualiti demi kejayaan bangsa dan negara.
Modul bersepadu Program STORM-NTP menjurus kepada pembangunan usahawan IKS seperti berikut; Untuk pertanyaan kursus program sila hubungi: 03-26154804


0 comments :

Post a Comment