Wednesday, January 11, 2017

AUTOMASI PROSES PERNIAGAAN (BUSINESS PROCESS AUTOMATION)

NTP Technology Consultancy menawarkan produk bagi Proses Perniagaan Automasi (BPA) untuk membolehkan aktiviti atau perkhidmatan dilaksanakan mengikut satu aliran kerja tertentu dalam perniagaan anda untuk pelbagai aktiviti termasuk jualan, pengurusan, operasi, rantaian bekalan, sumber manusia dan teknologi maklumat. NTP Technology Consultancy mempunyai penyelesaian teknologi mengikut kesesuaian untuk perniagaan meningkatkan produktiviti.

0 comments :

Post a Comment