Wednesday, January 11, 2017

PERUNDINGAN

Perkhidmatan utama NTP Technology Consultancy termasuk perundingan integrasi sistem, pembangunan aplikasi sokongan ERP, penyelenggaraan maklumat dan data bagi Sistem Pengurusan Teknologi Perniagaan Bersepadu.


Melalui Pasukan Perunding yang terlatih; NTP Technology Consultancy mendorong perniagaan IKS ke tahap selanjutnya. Budaya dan semangat ‘KAIZEN’ (Penambahbaikan berterusan) mestilah diterapkan dalam semua usahawan. “Berani untuk berubah” walaupun sukar, ini adalah tanggungjawab bagi setiap usahawan yang ingin berjaya. Usahawan mesti berfikir di luar kotak untuk berjaya dengan melaksanakan penambaikan  berterusan.

0 comments :

Post a Comment