Wednesday, January 11, 2017

LATIHAN

Program latihan NTP Technology Consultancy  berorientasikan latihan amali, percambahan minda dan sedia guna (ready to use). Kita berkongsi kepakaran dan pengalaman untuk membina kecekapan dan keberkesanan. Perniagaan memerlukan speed (kelajuan) melalui penyelesaian yang real time (any time & any where). Seminar, kursus dan ceramah kami memfokuskan kepada simulasi penyelesaian amali dan membiasakan anda atau staf anda dengan Program Pembangunan Teknologi Perniagaan Bersepadu yang real time.

0 comments :

Post a Comment