Monday, December 26, 2016

VISI dan MISI - NTP Technology Consultancy

VISI
Menjadi pemangkin minda keusahawanan (entreprenuerial mind)  kepada Amalan Pengurusan Teknologi Perniagaan Bersepadu dalam Pembangunan Usahawan IKS.

MISI

  • Memberi khidmat perunding  kepada usahawan IKS dalam pembangunan Pengurusan Teknologi Perniagaan Bersepadu berasaskan bimbingan dan pemantauan.
  • Menjadi pusat latihan dan percambahan fikiran di kalangan usahawan IKS dalam penggunaan Pengurusan Teknologi Perniagaan Bersepadu melalui ceramah, bengkel, kursus dan seminar.
  • Membekal produk automasi berasaskan Pengurusan Teknologi Perniagaan Bersepadu dalam semua aktiviti perniagaan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti.
  • Membangunkan Sistem Pengurusan Teknologi Perniagaan Bersepadu dalam mengurus perniagaan secara cepat dan tepat (real time).
Untuk bersama-sama NTP Technology Consultancy dalam menjayakan Visi dan Misi ini, sila hadir ke sesi perkongsian bersama  pengasas (founders), Program STORM - NTP (Strategik Tranformasi Minda Usahawan). Sila hubungi 03-26154804 untuk pendaftaran sesi perkongsian percuma.

0 comments :

Post a Comment