Thursday, March 9, 2017

NTP-STORM [Strategik Transformasi Minda Usahawan Mikro]

NTP Technology Consultancy menawarkan Program STRATEGIK TRANSFORMASI MINDA USAHAWAN MIKRO (NTP-STORM) bertujuan memberi pendedahan kepada Usahawan seperti Persediaan dan Persiapan Minda sebagai Usahawan, peranan Media Sosial dan Automasi Permasaran, Automasikan Perakaunan dan Bisnes Proses Automasi. Program berteraskan “The Future of Works” ini akan mendedahkan bakal Usahawan Motivasi, Ilmu, Idea dan seterusnya menyemarakkan semangat dan minat dalam menceburi bidang keusahawanan alaf baru yang dapat membuka peluang kepada pembentukan usahawan berintergriti,  berpengetahuan dan berpendapatan tinggi. Usahawan akan didedahkan kepada pemikiran secara holistik dan di luar kotak yang mampu melahirkan minda yang kreatif dan inovatif. Para Usahawan juga akan mendapat saringan ‘Profiling’ serta ‘Technology Tools’ yang berinovatif seperti penjualan topup dan system pembayaran bil secara percuma. Usahawan juga akan pelajari bagaimana penggunaan Media Sosial dan Perakaunan boleh diautomasikan secara cekap dan berkesan.